Kontaktirajte nas: +382 20 240 056 | redakcija@paragraf.me

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Registar službenih glasila

Službeni list Crne Gore - Međunarodni ugovori | br. 8 оd 04/10/2017 • OBAVJEŠTENjE O STUPANjU NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VLADE DRŽAVE PALESTINE O UKIDANjU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH PASOŠA
 • OBAVJEŠTENjE O STUPANjU NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O SARADNjI U OBLASTIMA TURIZMA
 • ODLUKA O O OBJAVLjIVANjU SPORAZUMA O PARTNERSTVU IZMEĐU MINISTARSTVA EVROPSKIH POSLOVA CRNE GORE, VODEĆEG PARTNERA I MINISTARSTVA ADMINISTRACIJE LOKALNE SAMOUPRAVE REPUBLIKE KOSOVA, PARTNERA O UPRAVLjANjU TEHNIČKOM PODRŠKOM U OKVIRU IPA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNjE UNUTAR GRANICA ZAPADNOG BALKANA
 • ODLUKA O OBJAVLjIVANjU BILATERALNOG SPORAZUMA IZMEĐU CRNE GORE I REPUBLIKE KOSOVO KOJI SE ODNOSI NA PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNjE IZMEĐU CRNE GORE I REPUBLIKE KOSOVO U OKVIRU IPE II 2014-2020 PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNjE CRNA GORA - KOSOVO
 • ODLUKA O OBJAVLjIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O SARADNjI U OBLASTIMA KULTURE I OBRAZOVANjA
  • Adresa:


  • ul. Bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vreme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30