Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Registar službenih glasila

Službeni list Crne Gore | br. 2 оd 10/1/2018


 • ZAKON O SPOLjNOJ TRGOVINI ROBOM I USLUGAMA KOJE MOGU DA SE KORISTE ZA IZVRŠENjE SMRTNE KAZNE, MUČENjE ILI DRUGO OKRUTNO, NELjUDSKO ILI PONIŽAVAJUĆE POSTUPANjE ILI KAŽNjAVANjE
 • ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA
 • ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI
 • ZAKON O TURIZMU I UGOSTITELjSTVU
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA STAVLjANjE ODNOSNO SKIDANjE LjEKOVA SA LISTE LjEKOVA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU LISTE LjEKOVA
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA UVOZ I TRANZIT ŽIVOTINjA AKVAKULTURE I NjIHOVIH PROIZVODA
 • PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU PRAĆENjA ZOONOZA I UZROČNIKA ZOONOZA
 • PRAVILNIK O NAČINU I SKALI KLASIFIKACIJE GOVEĐEG, SVINjSKOG I OVČJEG MESA
 • PRAVILNIK O OBRASCU DOZVOLE ZA MEĐUNARODNI LINIJSKI PREVOZ PUTNIKA
 • PRAVILNIK O OBRASCU DOZVOLE ZA VANLINIJSKI PREVOZ PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
 • PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽAJU LICENCI I IZVODA LICENCI ZA JAVNI PREVOZ PUTNIKA ILI TERETA
 • PRAVILNIK O OBRASCU PUTNOG LISTA I NAČINU VOĐENjA EVIDENCIJE PUTNIH LISTOVA
 • PRAVILNIK O OBRASCU DOZVOLE ZA TRANZITNI LINIJSKI PREVOZ PUTNIKA
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU DOKUMENTACIJE KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTJEV ZA DOBIJANjE LICENCE ZA JAVNI PREVOZ PUTNIKA ILI TERETA I ZA PRUŽANjE USLUGA AUTOBUSKE STANICE
 • RJEŠENjE O IZDAVANjU DOPUNE LICENCE FAKULTETU ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE, TIVAT
 • PLAN PRIVREMENE AKONTATIVNE RASPODJELE SREDSTAVA EGALIZACIONOG FONDA ZA 2018. GODINU OPŠTINAMA KOJE SU BILE KORISNICE OVIH SREDSTAVA U 2017. GODINI, ISKLjUČUJUĆI PRIJESTONICU CETINjE
 • RJEŠENjE, BROJ: UP/I-02-763/2017-5
 • RJEŠENjE, BROJ: UP/I-02-759/2017-3
 • RJEŠENjE, BROJ: UP/I-02-760/2017-3
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA CRNE GORE, U-VII BR. 2/17 OD 6,18. I 19. DECEMBRA 2017. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU STOPE ZATEZNE KAMATE ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 30. JUNA 2018. GODINE
 • PRAVILNIK O KVALITETU JAVNIH ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA
 • RJEŠENjE, BROJ: 02/2-522/3-17
 • ODLUKA O VISINI REDOVNOG DOPRINOSA GARANTNOM FONDU ZA 2018. GODINU
 • RJEŠENjE, BROJ: 03-1244/6-17
 • ISPRAVKA UPUTSTVA O SADRŽINI I OBLIKU OBRASCA ZA PODNOŠENjE PREDLOGA KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA CRNE GORE I OBRASCA ZA DAVANjE POTPISA BIRAČA ZA PODRŠKU KANDIDATU ZA PREDSJEDNIKA CRNE GORE
 • ISPRAVKA UPUTSTVA O JEDINSTVENIM OBRASCIMA ZA SPROVOĐENjE IZBORNIH RADNjI ZA IZBOR PREDSJEDNIKA CRNE GORE
  • Adresa:


  • ul. Bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vreme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30