Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Registar službenih glasila

Službeni list Crne Gore | br. 15 od 9/3/2018


 • NAREDBA O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE O SPROVOĐENjU FITOSANITARNIH MJERA RADI SPREČAVANjA ŠIRENjA I SUZBIJANjA CRVENOG SURLAŠA PALMI RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA INVESTICIONO-RAZVOJNOG FONDA CRNE GORE A.D.
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OBRAZOVANjU SAVJETA ZA INFORMACIONU BEZBJEDNOST
 • ODLUKA O IZMJENI RJEŠENjA BROJ 64/59/15 OD 16.04.2015. GODINE
 • ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE MOJKOVAC
 • ODLUKA O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA IZRADU PREDLOGA STRATEGIJE NACIONALNE BEZBJEDNOSTI
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ZA IZGRADNjU MALE HIDROELEKTRANE "SLATINA" NA DIJELU VODOTOKA SLATINA NA TERITORIJI OPŠTINE KOLAŠIN
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI U KO MATEŠEVO U OPŠTINI KOLAŠIN ZA POTREBE IZGRADNjE AUTOPUTA BAR - BOLjARE, DIONICA SMOKOVAC - MATEŠEVO
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI U KO MRKE U GLAVNOM GRADU PODGORICA ZA POTREBE IZGRADNjE AUTOPUTA BAR - BOLjARE, DIONICA SMOKOVAC - MATEŠEVO
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OKVIRNIM MJERILIMA RADA ZA ODREĐIVANjE POTREBNOG BROJA SUDIJA I DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U SUDU
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRUŽANjE I KORIŠĆENjE, NORMATIVIMA I MINIMALNIM STANDARDIMA USLUGA PODRŠKE ZA ŽIVOT U ZAJEDNICI
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRUŽANjE I KORIŠĆENjE, NORMATIVIMA I MINIMALNIM STANDARDIMA USLUGE SMJEŠTAJA ODRASLIH I STARIH LICA
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRUŽANjE I KORIŠĆENjE, NORMATIVIMA I MINIMALNIM STANDARDIMA USLUGE SMJEŠTAJA U PRIHVATILIŠTU - SKLONIŠTU
 • PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU, IZRADI, NAČINU VOĐENjA I DOSTAVLjANjA PODATAKA KATASTRA LOVIŠTA
 • RJEŠENjE O DONESENIM CRNOGORSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU
 • RJEŠENjE O ODREĐIVANjU V.D. GENERALNOG DIREKTORA DIREKTORATA ZA MEDIJE U MINISTARSTVU KULTURE
 • RJEŠENjE O POVUČENIM CRNOGORSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA
 • RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU BAZE PODATAKA KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA KO AZANE
 • RJEŠENjE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNE SEKRETARKE U MINISTARSTVU EVROPSKIH POSLOVA
 • RJEŠENjE O PRESTANKU MANDATA GENERALNOG DIREKTORA DIREKTORATA ZA MEDIJE U MINISTARSTVU KULTURE
 • UREDBA O IZMJENI UREDBE O USLOVIMA ZA OBAVLjANjE POSLOVA ZASTUPANjA PRED CARINSKIM ORGANOM
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA CRNE GORE, UŽ-III BR. 717/15 OD 30. JANUARA 2018. GODINE
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA CRNE GORE, UŽ-III BR. 939/17 OD 9. FEBRUARA 2018. GODINE
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU TRIPCOVICI PROTIV CRNE GORE, (PREDSTAVKA BROJ 80104/13)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU ANTOVIĆ I MIRKOVIĆ PROTIV CRNE GORE, (PREDSTAVKA BROJ 70838/13)
  • Adresa:


  • ul. Bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vreme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30