Kontaktirajte nas: +382 20 240 056 | redakcija@paragraf.me

PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX MNE

SADRŽAJ PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX MNE

Izvorni i prečišćeni tekstovi državnih i opštinskih propisa

Službena mišljenja

Sudska praksa

Strana sudska praksa

Modeli

Evropsko zakonodavstvo

Carinska tarifa

PREDNOSTI PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX MNE

Dnevna ažurnost

Pravna sigurnost

Informacije o svim propisima objavljenim u sl. glasilima

Sudska praksa i službena mišljenja sa sentencama

Vijesti na današnji dan

IZVJEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE O CRNOJ GORI ZA 2016. GODINU

Izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori za 2016. godinu možete preuzeti ovdje.

Više

DRŽAVNO TUŽILAŠTVO UVAŽAVA KRITIKE NVO SEKTORA

Kritike koje dolaze od nevladinog sektora, kao dijela javnosti, dobrodošle su Državnom tužilaštvu, naročito ukoliko mogu da doprinesu unapređenju njegovog rada, poručio je Vrhovni državni tužilac, Ivica Stanković. Stanković je ocijenio da nevladin sektor ima pravo da iznosi stavove i kada su konkretne odluke Državnog tužilaštva u pitanju, ali da predstavnici nevladinih organizacija ne očekuju rasprave i objašnjenja zbog čega je određena odluka donijeta.

Više

ZAJEDNICA OPŠTINA CG: Pripremljen model odluke o komunalnoj naknadi

Na sjednici Upravnog odbora Zajednice Opština Crne Gore u Bijelom Polju usvojeni su Statut te organizacije, informacija o preduzetim aktivnostima na stvaranju pretpostavki za implementaciju Zakona o komunalnim djelatnostima ("Sl. list CG", br. 55/2016 i 74/2016 - ispr.) i Zakona o regularizaciji neformalnih objekata ("Sl. list CG", br. 56/2016).

Više

NASTAVLJA SE SARADNJA MUP-A I INSTITUCIJA EU

Saradnja institucija iz zakonodavne, izvršne i sudske vlasti od ključnog je značaja za nastavak kvalitetnog sprovođenja daljih aktivnosti u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, rekao je ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić u susretu sa generalnom direktorkom za Zapadni Balkan u Direktoratu za susjedsku politiku i pregovore o pristupanju u Evropskoj komisiji, Henovevom Ruiz Kalavera. Funkcionerka EK naglasila je važnost uloge Specijalnog odjeljenja policije i Specijalnog državnog tužilaštva, njihovog funkcionisanja i ostvarivanja rezultata.

Više