Kontaktirajte nas: +382 20 240 056 | redakcija@paragraf.me

PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX MNE

SADRŽAJ PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX MNE

Izvorni i prečišćeni tekstovi državnih i opštinskih propisa

Službena mišljenja

Sudska praksa

Strana sudska praksa

Modeli

Evropsko zakonodavstvo

Carinska tarifa

PREDNOSTI PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX MNE

Dnevna ažurnost

Pravna sigurnost

Informacije o svim propisima objavljenim u sl. glasilima

Sudska praksa i službena mišljenja sa sentencama

Vijesti na današnji dan

ZAKON O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST: Od 1. januara 2017. godine stopa PDV-a na računarsku opremu iznosi 19 odsto. Promjena poreske stope uticaće na privredne subjekte koji nijesu obveznici PDV-a ili nemaju pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke dobara i usluga koji se oporezuju po posebnoj stopi PDV-a

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 38/2002, 72/2002, 21/2003, 76/2005, 4/2006 - ispr. i "Sl. list CG", br. 16/2007, 40/2011- dr. zakon, 29/2013, 9/2015, 53/2016 i 1/2017) povećanje stope poreza na dodatu vrijednost (PDV) na računarsku opremu sa sedam na 19 odsto, stupilo je na snagu 1. januara 2017. godine, a to će dovesti do rasta cijena ovih proizvoda od oko deset odsto, smatra Aleksandar Radulović, predsjednik Odbora udruženja ICT Privredne komore.

Više

UPRAVA CARINA: Naplata prihoda u 2016. porasla skoro 10%

Naplata prihoda za koje je zadužena Uprava carina, tokom 2016.godine, zabilježila je rast od 9,71 odsto.

Više

UREDBA O NAČINU OBRAZOVANJA MAKSIMALNIH MALOPRODAJNIH CIJENA NAFTNIH DERIVATA: Cijene goriva ostaju iste

Cijene goriva u Crnoj Gori ostaće iste u narednih 15 dana, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije.

Više

PRODATI DRŽAVNI ZAPISI ZA 32,59 MILIONA EURA

Na drugoj ovogodišnjoj aukciji prodati su državni zapisi sa rokom dospjeća od 182 dana, vrijedni 32,59 miliona eura, po prosječnoj stopi prinosa od 2,51 odsto.

Više


  • Adresa:

  • ul. Bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:

  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vrijeme:

  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30